BELANGENBEHARTIGING FRIESE MANTELZORGERS.

Mantelzorgers, de belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo en Zorgbelang Fryslân willen 17 mei mogelijkheden bespreken voor de oprichting van een provinciaal mantelzorgplatform.

Dinsdag 17 mei komen in het gebouw van Zorgbelang Fryslân in Heerenveen, mantelzorgers, Mezzo en Zorgbelang bij elkaar. Het plan om deze bijeenkomst te houden is ontstaan tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van Zorgbelang Fryslân.
Voor de overheid is het stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers speerpunt van beleid, maar hoe zit het met de belangenbehartiging van mantelzorgers zelf?
In de provincies Drenthe en Groningen bestaat al enige jaren een provinciaal platform voor de belangenbehartiging van mantelzorgers. In beide provincies is dat op een andere manier georganiseerd. De voorzitters van het Drentse en Groningse platform komen vertellen wat hun platform doet en hoe dat in hun provincie georganiseerd is. Vervolgens wordt besproken of en hoe dat in Fryslân gerganiseerd moet worden..

U bent van harte welkom om mee te praten over mogelijkheden tot provinciale belangenbehartiging voor mantelzorgers op dinsdag 17 mei van 14.00 - 16.00 uur bij Zorgbelang Fryslân, Thialfweg 43 in Heerenveen.

We horen graag van tevoren als u komt, via info@zorgbelang-fryslan.nl  of 085 4832433..