WMO-PLATFORM
SÚDWEST-FRYSLÂN

Het WMO-platform Súdwest-Fryslân heeft haar website gelanceerd. Daarmee maakt zij bekend wat het platform is, waarom het er is, hoe ze werkt, wie erin zitten en waar het platform te breiken is.
Voor inwoners van onze gemeente, die te maken hebben met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet, bevat de website belangrijke informatie.

Maar voor alle inwoners en zeker voor de mantelzorgers van onze gemeente is het de moeite waard eens de website te bezoeken op
http://www.wmoplatformswf.nl .

Via de website is het ook mogelijk om contact op te nemen met het WMO-platform, om ervaringen te melden, vragen te stellen, enzovoort.

De website vermeldt:

Wie zijn wij?

Vier ambities: 
1. wij zijn het netwerk van lokale raden en het WMO-Platform Súdwest Fryslân;
2. wij zijn hét onafhankelijk officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur voor de Wmo;
3. wij hebben alléén de belangen van de (potentieel-) kwetsbare inwoners voor ogen, en
4. wij zijn aanspreekbaar als dé levendige georganiseerde vraagzijde.
 
Het WMO-Platform bestaat uit 25 leden: 
vertegenwoordigers uit de lokale raden, de seniorenraad en het CIG;
deskundigen op diverse terreinen en vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenraden.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door vier leden.
  
Er zijn vier lokale raden:
met bij elkaar zo’n 50 betrokken inwoners die in de “gebieden” waar de gebiedsteams van de gemeente werken, de ogen en oren vormen van wat goed gaat, wat beter kan en waar zorgvragen echt niet goed worden behandeld binnen het gemeentelijk beleid.

Verderop op de website:

Ons platform, en dus ook onze website, wil aanspreekpunt zijn voor inwoners die zich onzeker voelen over een (mogelijk toekomstige) zorgvraag; een acute zorgvraag hebben; twijfels hebben over de wijze waarop hun zorgvraag is behandeld of ideeën hebben over vrijwilligerswerk in de zorg, in hun wijk of dorp.

Het WMO-platform is ook te  volgen via Facebook en Twitter.