VAN AWBZ NAAR WMO.

Bent u al geïnformeerd?

Krijgt u of uw familielid nu ondersteuning uit de AWBZ? Dan moet u voor die ondersteuning per 1 januari aankloppen bij uw gemeente. Negen cliëntenorganisaties - willen heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting over deze verandering te verbeteren.


Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.
Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze veranderingen. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Dit willen wij weten:
Bent u geïnformeerd over de veranderingen en over de overgangsregeling?
Begrijpt u wat de informatie voor u betekent? Weet u waar u voor aanvullende informatie terecht kunt?

Doe mee!
De raadpleging loopt van 4 september tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook op mantelzorgers!
Vul de vragenlijst in via http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgnaargemeenten
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven? Dat kan ook: bel dan 030 2916 777 (maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur)